Stowarzyszenie Lambda Warszawa

www.octopus.edu.pl marketing gdynia

Warszawskie Stowarzyszenie Lambda zostało założone w 1997 roku i z powodzeniem funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Za główny cel organizacja stawia sobie budowanie pozytywnej tożsamości gejowskiej i lesbijskiej oraz kształtowanie akceptacji społecznej dla mniejszości seksualnych.

www.officefair.com.pl

Wartości, które przyświecają działaniom Stowarzyszenia Lambda Warszawa to wolność słowa, równość, szacunek dla innych, otwartość.

Realizacja założeń odbywa się poprzez pomoc psychologiczną i uruchomienie telefonu zaufania oraz profilaktykę HIV/AIDS.

Ponadto przeprowadzane są kampanie mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji nie tylko ze względu na orientację seksualną, ale także na wiek, płeć, niepełnosprawność czy wyznanie.

Stowarzyszenie oferuje zarówno członkostwo dla osób wspierających działania, jak i pracę na zasadach wolontariatu.

Co ciekawe, ze statystyk stowarzyszenia wynika, że ponad 8,5 tysiąca osób rocznie korzysta z oferty poradnictwa, a dzięki uruchomionemu telefonowi zaufania udzielane jest średnio 500 porad dla homoseksualistów każdego roku.