RESBUD S.A.

zator płatniczy spółka zależna

Resbud S.A. jest z firmą budowlaną z Rzeszowa. Od ponad sześćdziesięciu lat zajmuje się budownictwem ogólnym i inżynierią lądową, a także produkcją masy betonowej. Jej specjalnością jest budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz budownictwo użyteczności publicznej (baseny, hale sportowe, centra handlowe). Spośród realizacji firmy budowlanej Resbud S.A. można wymienić: blok kogeneracyjny ciepła i energii elektrycznej opalany biomasą w Ciepłowni Łężańska w Krośnie, roboty remontowe hali Convex Glass w Tarnobrzegu Machowie czy też rozbudowę z przebudową budynku szkoły podstawowej nr 1 w Przysietnicy. Firma działa głównie w Polsce, choć kilka lat temu poszerzyła również obszar swych usług na tereny Ukrainy. Do akcjonariatu Resbud S.

A. należą DAMF Invest S.A., Atlantis S.A. oraz Fon S.A. Na Giełdzie Papierów Wartościowych firma Resbud S.A. pojawiła się 27 września 2007 roku.

Pod koniec marca 2012 roku odnotowała maksymalny wzrost akcji, natomiast drastyczny spadek nastąpił dokładnie 20 grudnia 2013 roku.