Reguły prawne franczyzy

Zarządzanie finansami firmy Kraków self storage poznań cena

Franczyza, jako system sprzedaży usług, towarów oraz technologii, polega na rygorystycznych regułach prawnych. Franczyzodawca i franczyzobiorca podpisują umowę, która ma podobne standardy, jak kredyt.

ggdownload.pl

Jedna ze stron udziela praw i nakłada szereg obowiązków, a druga – zobowiązuje się do ich skrupulatnego przestrzegania. W zależności od rodzaju franczyzy, reguły prawne są określane indywidualnie.

http://www.ckkp.pl/

W umowie franczyzy, zawarty jest szereg reguł, mówiących o sposobie prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczą one m.

in. określenia procentu, jaki franczyzobiorca będzie przekazywał na rzecz franczyzodawcy, zgody na zachowanie tajemnicy funkcjonowania firmy, zobowiązań co do przekazania koncepcji i prowadzenia promocji.

Umowa ma charakter tzw. umowy nienazwanej, czyli reguły tworzone są w sposób, który odpowiada obu stronom.

Jej treść nie może być jednak sprzeczna z kodeksem cywilnym, ani naruszać reguł prawa. Przepisy muszą być jasno sformułowane i klarowne dla obu stron, podpisujących umowę.