Popularne tereny jezior na obszarze Borów Tucholskich

zakup biletów lotniczych

Bory Tucholskie kojarzone są przede wszystkim z terenami leśnymi, jednak na ich terytorium znajdziemy także liczne efektowne jeziora, które także wyróżniają się charakterystyczną roślinnością. Jakie z nich są najpopularniejsze? Do tego grona na pewno można dodać jezioro Zdręczno.

Na jego obszarze znajdziemy jezioro eutroficzne oraz mocno porośnięte torfowisko. Żyją tutaj liczne gatunki flory, które zaliczamy do grona chronionych.

www.27ulica.pl

W gminie Chojnice ulokowane jest jezioro Małe Łowne. Tutaj, oprócz jeziora, znajdziemy także bagna i obszary leśne.

Na jego terytorium rozwijają się rośliny charakterystyczne dla terenów torfowisk i przeżywające tylko w ściśle określonych warunkach. Z kolei jeziorka Kozie to zespół czterech dystroficznych jezior, usytuowanych pośród lasów.

Na jego terenie oprócz zróżnicowanej flory, znajdziemy także liczne gatunki gadów czy płazów. Warto zaznaczyć, że wszystkie z opisanych wcześniej terytoriów, są rezerwatami przyrody, chronionymi przez polskie prawo.