Czy kryptowaluty są opodatkowane?

Ceny transferowe Kraków Drukarnia Booklet wykonuje naklejki z logo firmy dowolnego kształtu i formatu

Kryptowaluty to innymi słowy waluty kryptograficzne. Działają przy wykorzystaniu innowacyjnego systemu księgowego, który przechowuje informacje o posiadaniu umownych jednostek. W dosłownym rozumieniu, kryptowaluty są niczym innym jak wirtualną walutą, której posiadacza może dokonywać określonych transakcji na życzenie. Przechowywanie kryptowalut odbywa się w aplikacji, która działa zarówno na komputerze, jak i w smartfonie. Sposób ten nazywany jest powszechnie wirtualnym portfelem. Najważniejszą cechą kryptowalut jest brak występowania regulatora. Nie ma bowiem żadnej centralnej ewidencji lub banku, który zmieniałby wartość waluty. Ta leży tylko w rękach wolnego rynku.

www.pinb.czest.pl

Sam temat kryptowalut jest bardzo emocjonujący. Z jednej strony, mówi się, że inwestycja w kryptowaluty może błyskawicznie zapewnić spore zyski, choć występuje tutaj dość duże ryzyko. Narodowy Bank Polski ostrzega przed inwestowaniem w kryptowaluty, sugerując, że nie warto ich wydobywać czy sprzedawać. Warto zastanowić się także czy same kryptowaluty są opodatkowane, a jeśli tak – na jakiej mocy. Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych wyraźnie wskazuje na fakt, że podatkowi podlegają: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy, umowy darowizny, umowy dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, umowy depozytu nieprawidłowego oraz ustanowienie odpłatnego użytkowania. Należy dodać, że zgodnie z artykułem 4 ustawy, obowiązek podatkowy ciąży w bezpośrednich sytuacjach na: przy umowie sprzedaży – kupującym, zamiany – na stronach czynności, darowizny – obdarowanym, dożywocia – na nabywcy, odpłatnego użytkowania – użytkowniku, umowie pożyczki – pożyczkobiorcy, hipotece – na składającym oświadczenie woli o ustanowieniu hipoteki, a w przypadku spółek cywilnych – na wspólnikach. Na podstawie wyżej wymienionych, najważniejszych zapisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i jej artykułów, można snuć już pierwsze wnioski. Kryptowaluty traktowane są jako prawa majątkowe.

Oznacza to, że osoba, która dokonuje obrotu tą wirtualną walutą, powinna rozliczać podatek. I tak w razie sprzedaży wspomnianej waluty, obowiązek podatkowy leży na kupującym, a w przypadku zamiany na obu stronach czynności. Opisane transakcje w przypadku bycia stroną kupującą, wymuszają na nas złożenia deklaracji PCC-3 w urzędzie skarbowym. Należy zatem uiścić stosowny podatek od czynności cywilnoprawnych. Ustanowiony czas realizacji to 14 dni od sprzedaży kryptowalut. Deklaracje te powinny być złożone w odniesieniu do wszystkich dokonanych transakcji. Jedyną sytuacją, która zwalnia z płacenia podatku od kryptowalut, jest ich handel w ramach prowadzenia działalności gospodarczej..