BIPROMET S.A.

https://outsale.pl/kobiety/obuwie/mokasyny

Grupa Kapitałowa Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach działa w szeroko rozumianej branży budowlanej, a z uwagi na swoją kapitalizację kwalifikowana jest do Segmentu 5 PLUS. Główne obszary jej działalności stanowią: usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw, usługi poligraficzne, usługi pomiarowe oraz wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych. Spółka realizuje usługi projektowe we wszystkich fazach, od analiz techniczno-ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie. Specjalizuje się w przemyśle ciężkim, budownictwie przemysłowym i ogólnym oraz ochronie środowiska. Pierwsze notowanie papierów wartościowych Bipromet S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miało miejsce w ostatnim kwartale 2007 roku – prawa do akcji spółki zadebiutowały podczas sesji giełdowej 31 października. Z dniem 6 lutego 2008 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostały wprowadzone akcje zwykłe na okaziciela spółki Bipromet S.

Pragmatiq Kancelaria Prawna

A. Od 2010 roku KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął skup akcji spółki. W czerwcu tegoż roku prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku czego KGHM nabył 66 % akcji Biprometu. W kwietniu 2014 roku zaangażowanie w akcje spółki zwiększył Capital Partners, uzyskując nieco ponad 5% udziałów. Na początku b.r. KGHM jednak wykupił brakujące mu akcje, zyskując w ten sposób 100% udziałów w spółce i zostając jej jedynym akcjonariuszem. W związku z tym GPW, na wniosek spółki, wykluczyła z dniem 25 maja 2015 roku Bipromet z obrotu giełdowego na głównym rynku.