BIPROMET S.A.

faktoring dla firm https://lemotrecykling.pl/

Grupa Kapitałowa Bipromet S.A. z siedzibą w Katowicach działa w szeroko rozumianej branży budowlanej, a z uwagi na swoją kapitalizację kwalifikowana jest do Segmentu 5 PLUS. Główne obszary jej działalności stanowią: usługi projektowe, generalna realizacja inwestycji, kompletacja dostaw, usługi poligraficzne, usługi pomiarowe oraz wynajem i dzierżawa pomieszczeń biurowych. Spółka realizuje usługi projektowe we wszystkich fazach, od analiz techniczno-ekonomicznych po projekty wykonawcze i nadzory autorskie. Specjalizuje się w przemyśle ciężkim, budownictwie przemysłowym i ogólnym oraz ochronie środowiska. Pierwsze notowanie papierów wartościowych Bipromet S.A. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych miało miejsce w ostatnim kwartale 2007 roku – prawa do akcji spółki zadebiutowały podczas sesji giełdowej 31 października. Z dniem 6 lutego 2008 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym zostały wprowadzone akcje zwykłe na okaziciela spółki Bipromet S.

A. Od 2010 roku KGHM Polska Miedź S.A. rozpoczął skup akcji spółki. W czerwcu tegoż roku prezes UOKiK wydał zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku czego KGHM nabył 66 % akcji Biprometu. W kwietniu 2014 roku zaangażowanie w akcje spółki zwiększył Capital Partners, uzyskując nieco ponad 5% udziałów. Na początku b.r. KGHM jednak wykupił brakujące mu akcje, zyskując w ten sposób 100% udziałów w spółce i zostając jej jedynym akcjonariuszem. W związku z tym GPW, na wniosek spółki, wykluczyła z dniem 25 maja 2015 roku Bipromet z obrotu giełdowego na głównym rynku.